آموزش کاشت خیار گلخانه ای – از کشت تا پرورش، برداشت و آفات و بیماری ها

399,000 تومان

آموزش کاشت خیار گلخانه‌ ای، شامل مباحث شرایط محیطی، خاک، کاشت، آبیاری، عناصر غذایی، عوامل بیماری‌ زا، آفات و علف‌ های هرز، پوشش گلخانه، انواع گلخانه و

دسته: