آموزش کشت ایروپونیک یا هواکشت: راهنمای جامع و کامل

299,000 تومان

دوره آموزشی کشت هواکشت یا ایروپونیک: یادگیری سیستم جدید کشت گیاهان بدون نیاز به خاک و با بهره‌گیری از محلول‌های مغذی.

دسته: