محلول ضد عفونی کننده ضد قارچ علوفه هیدروپونیک + سالن

محلول G.C یک محلول قوی ضدعفونی کننده برای محیط  سالن کشت،بذر علوفه هیدروپونیک و اطراف حیوانات میباشد . با استفاده از این محلول میتوانید بذر علوفه هیدروپونیک، وسایل سالن کشت، ظروف کشت، و یا محیط اطراف را ضد عفونی کنید. این محصول بدون بو و ترکیبات سمی است