فیلم آموزش کشت و ساخت دستگاه علوفه هیدروپونیک

پکیج کلاس و دوره آموزش جامع و کامل سیستم های کشت علوفه هیدروپونیک به منظور ساخت و احداث دستگاه علوفه ساز ( به دو صورت ثابت و متحرک )