آموزش زراعت

آموزش کاشت ذرت

در مورد منطقه کاشت گیاه ذرت بررسی کنید. درمورد آب وهوا و نوع خاک اطلاعات لازم را به دست آورید. برخی ازارقام ذرت خاک سرد و بعضی خاک گرم را ترجیح می دهند و همچنین برخی از ارقام ذرت سطوح مختلف Ph خاک را برای رشد ترجیح می دهند.   در رابطه زمان کاشت گیاهان […]

ادامه مطلب

آموزش کاشت نخود فرنگی در خانه

آموزش کاشت نخود فرنگی در خانه: نخود فرنگی ها محصول سرد و خنکی می باشد و کاشت و جوانه زنی نخود فرنگی در داخل خانه باید چند هفته قبل از تاریخ آخرین یخبندان در منطقه شما انجام شود. کاشت ورشد وبرداشت نخود فرنگی در فضای باز احتیاج به زمان زیادی می باشد و باید قبل […]

ادامه مطلب